HomeUitgangspunten

Uitgangspunten

Om bij te dragen aan een zo goed mogelijke gezondheid en gelukkig leven, ondersteund door technologie, hebben ondergetekenden dit manifest opgesteld met actiepunten om persoonsgestuurde, duurzame eHealth toepassingen te ontwerpen en toe te passen.

1. De mens centraal

Stel de persoon - en wat zij nodig heeft, verwacht en zélf kan en wil - centraal, om hem of haar te ondersteunen om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te ervaren.

2. Doe het samen

De toekomst ontwerpen en ontwikkelen we samen. Betrek burgers bij zowel het opstellen als het beantwoorden van (maatschappelijke) vraagstukken rondom gezondheid en duurzame zorg, en bij het creëren van nieuwe toepassingen.

3. Voorkomen is beter dan...

Streef naar een zo gelukkig en gezond mogelijke populatie door burgers te begeleiden bij, en te motiveren tot, een gezonde leefstijl. Voorkomen is immers beter - en goedkoper - dan genezen. Ondersteun burgers en zorgprofessionals om hun gezondheidsvaardigheden te verbeteren.

4. Ontwerp 'groen'

De gevolgen van klimaatverandering en vervuiling voor onze gezondheid zijn ongekend groot. De mens is daarvan de oorzaak. Ga verantwoord om met ‘onze’ planeet. Een integrale visie op technologie-gezondheid-duurzaamheid is noodzakelijk.

5. 'Flip the model'

Regels, modellen, protocollen en processen vormen in het zorgveld de uitgangspunten, en dat is niet zonder reden. Echter, té veel of té starre regels werken verlammend. Wees nieuwsgierig en toon lef. Schep ruimte voor kansrijke initiatieven, samen met burger.

6. Zorg dicht(er)bij

Zorg thuis organiseren - als dat kan - met professionele begeleiding op afstand, ondersteund door toegankelijke, duurzame technologie. De juiste zorg aanbieden, op de juiste plek en tegen de juiste prijs.

7. Technologie is een middel

Technologie is niet het doel maar een middel dat bijdraagt aan het ondersteunen van optimale zorg. Voor iedere toepassing is innovatiekracht en creativiteit nodig; verlies daarbij het ethische en sociale nooit uit het oog. Zoek naar de optimale mix van digitale en fysieke zorg.

8. Wat goed is, is goed

Benut de waarde die in succesvolle bestaande processen en afgeronde pilots zit, toets die, en rol die op grote schaal uit, ondersteund vanuit de overheid en zorgaanbieders. Fouten daarbij maken is onvermijdelijk; leer ervan.

Maar als we de creativiteit willen vergroten -en wie kan daar nu tegen zijn?- dan moeten we daarvoor ook de prijs durven te betalen en meer fouten accepteren.” -Robbert Dijkgraaf, 2021

STEUN ONZE MISSIE!

Bekijk het overzicht met de personen die het manifest hebben geïnitieerd en ondertekend. We stellen het op prijs als jij ook onze missie steunt!