Manifest Chronisch Gezond

Uitgangspunten chronische 
gezondheid & 
technologie

De toekomst van gezondheid en technologie

Chronisch gezond zijn betekent dat we, ook met aandoeningen, een leven van goede kwaliteit kunnen leiden in een gezonde omgeving. Om dit te bereiken zijn informatie- en communicatietechnologie voor de zorg (eHealth) onontbeerlijk. De uitdaging blijft om (digitale) toepassingen te ontwerpen die aansluiten bij de behoeften van de gebruikers, zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen: persoonsgestuurde eHealth.

De uitdagingen

De laatste jaren staat de zorg onder grote druk: dubbele vergrijzing, multimorbiditeit en de toename van mensen met welvaartsziekten, zoals overgewicht en hart- en vaatziekten, hebben geleid tot een stijgende en complexere vraag naar zorg. Er bestaat een tekort aan ‘handen aan het bed’ en zowel de werkdruk als de zorgkosten lopen op. Ook de gevolgen van de klimaatcrisis en milieuvervuiling vragen het uiterste van onze veerkracht. COVID-19 heeft aangetoond met welke uitdagingen we kampen in de zorg. Voor het ontwikkelen en ontwerpen van digitale toepassingen die ons ondersteunen om met deze uitdagingen om te gaan, is een aantal uitgangspunten van belang. Deze zijn geformuleerd door een transdisciplinaire groep met ervaring in en met de zorg.

Eén van de grootste uitdagingen in de komende jaren wordt de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, én deze duurzaam en betaalbaar te houden. Lastig, want zowel
de beperkingen en aandoeningen van zorgvragers als de invulling van een goed en gelukkig leven verschillen van persoon tot persoon. Dat vraagt om maatwerk van fysieke en digitale zorg, waardoor de persoon de regisseur van zijn of haar leven kan worden om samen met de zorgprofessionals de benodigde begeleiding en zorg in te vullen (persoonsgestuurde gecombineerde gezondheidszorg).

Digitalisering binnen de zorg is nog steeds een uitdaging; dit is al jaren
het geval. Het ontwikkelen van eHealth-toepassingen is complex,
en grootschalige implementatie is niet eenvoudig. Verschillende partijen hebben verschillende belangen, soms tegengesteld, soms niet dienend aan de publieke zaak. De implementatie van eHealth-toepassingen, zowel organisatorisch als financieel, wordt gestimuleerd, maar is nog niet structureel. 

Duurzaamheid is een belangrijk punt als we kijken naar de kwaliteit van zorg. De zorg draagt helaas bij aan de uitstoot van broeikasgassen, aan vervuiling (denk aan medicatieresten in het oppervlaktewater) en verspilling als gevolg van niet-circulair werken. Er is haast geboden om onze ecologische voetafdruk te verkleinen want onze gezondheid hangt tevens af van de gezondheid van onze planeet.

Ontwikkeling manifest

Om bij te dragen aan een zo goed mogelijke gezondheid en gelukkig leven, ondersteund door technologie, hebben ondergetekenden dit manifest opgesteld met actiepunten om persoonsgestuurde, duurzame eHealth toepassingen te ontwerpen en toe te passen. Lees het manifest op de pagina Uitgangspunten, of bekijk de poster:

Steun onze missie!

Bekijk het overzicht met de personen die het manifest hebben geïnitieerd en ondertekend. We stellen het op prijs als jij ook onze missie steunt!